Đội TNTP Hồ Chí Minh

doi

Đội thiếu nhi tiền phong Hồ Chí Minh Trường THCS An Khánh 

81103513-000011

Tổng phụ trách: Thầy Trương Minh Trí

 

Ban chỉ huy lien đội gồm: