Chi bộ

Có 29 đồng chí, trong đó Chi ủy là:

6143

Bí thư: Huỳnh Tấn Hoàng

81103408-000031

Phó Bí thư: Đường Thị Kim Thoa

81115504-000013

Ủy viên: Võ Thị Mai Thảo

81103513-000004

Ủy viên: Mai Thị Ngọc Bích

81115501-000006

Ủy viên: Lương Hoàng Vũ