Văn bản điều hành

 • Công văn số 1038/PGD&ĐT-THCS ngày 21 tháng 11 năm 2016 về việc hướng dẫn kiểm tra học kì I năm học 2016-2017 của Phòng GD&ĐT. CV-1038
 • Công văn số 1001/PGD&ĐT-THCS ngày 10 tháng 11 năm 2016 danh sách học sinh đạt giải kỳ thi Prudential-Văn hay chữ tốt cấp huyện năm 2016 của Phòng GD&ĐT. CV 100
 • Quyết định số 654/QĐ – PGD&ĐT Về việc thành lập Hội đồng chấm thi “Prudential – Văn hay chữ tốt”  cấp huyện. QĐ-654
 • Quyết định số 653/QĐ – PGD&ĐT Về việc thành lập Hội đồng coi thi “Prudential – Văn hay chữ tốt”  cấp huyện. QĐ-653
 • Quyết định số 652/QĐ – PGD&ĐT Về việc thành lập Hội đồng chấm thi học sinh giỏi cấp huyện lớp 9 Trung học cơ sở năm học 2016 – 2017. QĐ-652
 • Quyết định số 651/QĐ – PGD&ĐT Về việc thành lập Hội đồng coi thi học sinh giỏi cấp huyện lớp 9 Trung học cơ sở năm học 2016 – 2017. QĐ-651
 • Quyết định số 633/ QĐ – PGD&ĐT Về việc thành lập Ban giám khảo chấm thi thực hành giảng dạy Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Trung học cơ sở cấp huyện năm học 2016 – 2017. QĐ-633
 • Kế hoạch số 979/KH PGD&ĐT Kế hoạch tổ chức Cuộc thi vận dụng tính chất liên môn để giải quyết tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học và Cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học năm học 2016 – 2017. KH-979
 • Kế hoạch số 962/ KH PGD&ĐT Tuyên truyền, giáo dục phòng, chống AIDS, ma túy, tệ nạn xã hội ngành giáo dục và đào tạo năm học 2016 – 2017. KH-962
 • Kế hoạch số 366/KH – TĐTN-TTNTH Triển khai phong trào “Kế hoạch nhỏ” trong trường học năm học 2016 – 2017. KH-366
 • Hướng dẫn số 904/HD – PGD & ĐT Về việc Hướng dẫn thi đua Ngành giáo dục và đào tạo năm học 2016 – 2017. HD-904_HDTĐ-PGD 
 • Công văn số 5722/UBND-KGVX Về việc Phê duyệt kế hoạch triển khai đại trà các mô hình học tập và đánh giá, xếp loại/công nhận các danh hiệu Gia đình học tập, Dòng họ học tập, Đơn vị học tập, Cộng đồng học tập ấp/khu phố giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. CV-5722_UBND
 • Công văn số 983/PGD Về việc tổ chức kỉ niệm 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. CV-983_PGD
 • Kế hoạch Liên tịch số 03/KHLT/CĐGD/SGDĐT về việc tổ chức các hoạt động kỉ niệm 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. KHLT-03-khlt
 • Công văn số 2870/SGD&ĐT – CTTT Về việc triển khai tham gia cuộc thi “Giao thông học đường”. CV-2870
 • Công văn số 3273/UBND – VHXH Về việc tăng cường quản lý và thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra đột xuất, kiên quyết xử lý chấm dứt tình trạng dạy thêm, học thêm trái quy định. CV-3273
 • Công văn 978_PGD Về việc Chủ động đối phó với diễn biến áp thấp nhiệt đới và mưa lũ. CV-978_pgd
 • Công văn 976_PGD_Hướng dẫn tổ chức thi OSE cấp huyện năm học 2016-2017. CV_976_PGD
 • Công văn 974_PGD_Tăng cường công tác đảm bảo TTATGT đến cuối năm. CV-974_PGD
 • Công văn 953_PGD_Tăng cường quản lý an ninh trường học_31.10.2016 Công văn 953_PGD_ 
 • Kế hoạch số 247/KH-THCS ngày 19 tháng 9 năm 2016 Kế hoạch công tác kiểm tra năm học 2016-2017 của trường Trung học cơ sở An Khánh. Ke-hoach-kiem-tra-2016-2017
 • Quyết định số 624/QĐ-PGD&ĐT ngày 19 tháng 10 năm 2016 Quyết định thành lập cụm thi đua cấp THCS năm học 2016-2017 của Phòng GD&ĐT. QĐ-624
 • Kế hoạch số 299/KH-CCM ngày 10 tháng 10 năm 2016 Kế hoạch hoạt động Cụm chuyên môn số 01 năm học 2016-2017 của Cụm chuyên môn số 01. Ke-hoach-cum-chuyen-mon-so-01
 • Công văn số 939/PGD&ĐT-THCS ngày 25 tháng 10 năm 2016 danh sách giáo viên đạt kết quả kiểm tra năng lực GVG cấp huyện năm học 2016-2017 củaPhòng GD&ĐT. CV-939
 • Kế hoạch số 935/KH-PGD&ĐT ngày 25 tháng 10 năm 2016 Thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016-2017 của Phòng GD&ĐT. KH-935
 • Công văn số 931/PGD&ĐT-CM ngày 24 tháng 10 năm 2016 hưởng ứng ”Ngày thế giới tưởng niệm cácnạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” trên địa bàn huyện năm 2016 của Phòng GD&ĐT. CV-931
 • Giấy mời số 932/GM-PGD&ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2016 Giấy mời dự hội giảng tháng 10 năm 2016 của Phòng GD&ĐT. GM-932
 • Kế hoạch số 5250/KH-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2016 Kế hoạch xã hội hóa đầu tư các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an sinh xã hội gian đoạn 2016-2020 của UBND tỉnh. KH-5250
 • Công văn số 234/LHH-VP ngày 27 tháng 9 nămthông báo mời tham gia Giải báo chí về Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre năm 2016-2017. CV-234
 • Chương trình số 2259/CTPH-SGDĐT-SVHTTDL ngày 13 tháng 10 năm 2016 phối hợp về hoạt động của TTHTCĐ và Trung tâm văn hóa thể thao xã. CTPH-2559
 • Kế hoạch số 886/KH-PGD&ĐT ngày 07 tháng 10năm 2016 Kế hoạch đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số Trung ương 4 khóa XI và Chỉ thị 05-CT-TW của Bộ Chính trị khóa XII của Phòng GD&ĐT. KH-886
 • Kế hoạch số 883/KH-PGD&ĐT ngày 05 tháng 10 năm 2016 Kế hoạch đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 29-NQ-TW ngày 04/11/2013 của Phòng GD&ĐT. KH-883
 • Kế hoạch số 871/KHLT-TP-PGD-CAH-HĐ ngày 04 tháng 10 năm 2016 Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong trường học năm 2016. KH-871
 • Kế hoạch số 862/KH-PGD&ĐT ngày 28 tháng 9 năm 2016 Công tác tổ chức cán bộ năm học 2016-2017 của Phòng GD&ĐT. KH-862
 • Kế hoạch số 827/KH-PGD&ĐT ngày 21 tháng 9 năm 2016 tổ chức Hội giảng cấp THCS năm học 2016-2017 của Phòng GD&ĐT. KH-827
 • Thông báo số 2377/TB-SGD&ĐT ngày 20 tháng 9 năm 2016 V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo và kết luận của Giám đốc Sở GD&ĐT tại họp giao ban lần 1 năm học 2016-2017. TB-2377
 • Công văn số 5243/UBND-KGVX ngày 05 tháng 10 năm 2016 V/v phê duyệt kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT công lập kể từ năm học 2017-2018 của UBND tỉnh. CV-5243
 •  Công văn số 2584/SGD&ĐT-GDTrH ngày 14 tháng 10 năm 2016 V/v tham gia bồi dưỡng trực tuyến nâng cao năng lực cho giáo viên tiếng Anh năm 2016 của Sở GD&ĐT. CV-2584
 • Công văn số 2530/SGD&ĐT-KHTC ngày 11 tháng 10 năm 2016 V/v hướng dẫn bổ sung một số nội dung thực hiện các khoản thu theo CV 2184 năm học 2016-2017 của Sở GD&ĐT. CV-2530
 • Công văn số 893/PGD&ĐT-THCS ngày 10 tháng 10 năm 2016 V/v hướng dẫn tổ chức thi giải Toán, Vật lý qua Internet năm học 2016-2017 của Phòng GD&ĐT. CV-893
 • Công văn số 892/PGD&ĐT-THCS ngày 10 tháng 10 năm 2016 V/v hướng dẫn tổ chức thi Olympic tiếng Anh trực tuyến dành cho học sinh phổ thông (OSE) năm học 2016-2017 của Phòng GD&ĐT. CV-892
 • Công văn số 891/PGD&ĐT-THCS ngày 10 tháng 10 năm 2016 V/v tổ chức thi Olympic tiếng Anh trên Internet và Olympic tài năng tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông năm học 2016-2017 của Phòng GD&ĐT. CV-891
 • Công văn số 882/PGD&ĐT-CM ngày 08 tháng 10 năm 2016 V/v giáo dục, ngăn chặn trò chơi Pokemon và sử dụng tem giấy có chứa chất ma túy của Phòng GD&ĐT. CV-882
 • Công văn số 876/PGD&ĐT-CM ngày 03 tháng 10 năm 2016 V/v thi giáo viên Tổng phụ trách Đội giỏi cấp huyện năm học 2016-2017 của Phòng GD&ĐT. CV-876
   
 • Công văn số 874/PGD&ĐT-TC ngày 03 tháng 10 năm 2016 V/v xây dựng con người Bến Tre phát triển trong giai đoạn mới của Phòg GD&ĐT. CV-874
 • Công văn số 873/PGD&ĐT-TC ngày 03 tháng 10 năm 2016 V/v xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh giải quyết hài hòa các quan hệ xã hội của Phòng GD&ĐT. CV-873
 • Kế hoạch số 776/KH-PGD&ĐT ngày 06 tháng 9 năm 2016 triển khai thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phên duyệt Đề án ”Tăng cường giáo dục lý tưởng cáchmạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020” của Phòng GD&ĐT. KH-776